Scientific work

Головними напрямками наукових досліджень викладачів кафедри є:

-фізико-хімічна біологія метаногенезу гідробіонтів (на прикладі ціанобактерій);

– дослідження фізичних аспектів процесу перетворення фітомаси агрогенного походження на біогаз;

– дослідження перетворення сонячної енергії за допомогою двигуна Стірлінга;

– дослідження розмірного ефекту електролітичної провідності ґрунтів і хемографічна візуалізація явищ біокорозії;

– розробка нового методу гідрофітоіндикації;

– дослідження можливості зменшення викидів шкідливих речовин під час згоряння біопалива;

– порівняльній мікроструктурний аналіз чорноземів Кременчуцького району за 120 років;

– біотестування підземних і поверхневих природних і техногенних вод;

– біотестування питної (водопровідної та фасованої) води;

– мікроструктурний аналіз харчових напівфабрикатів;

– тестування фізичної підготовленості, визначення фізичного розвитку і функціональної підготовленості школярів ЗОШ №№ 9, 12, 23 та спеціалізованої школи № 7 з поглибленим вивченням фізичної культури та основ здоров’я;–       розробка практичних методів фізичного виховання та реабілітації;

– фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання.