Учебники/Пособия

 

Екологія та охорона природи. Англо-українсько-російський-словацький словник термінів  / Володимир Никифоров, Єва Штрбова. - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2013.- 92 с.

Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання: навчальний посібник/ А.Т. Ціпов'яз, І.В. Сердюк, С.О. Сорокіна, Н.В. Десятнікова. - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2012.- 210 с.

Экологическая сеть Среднего Приднепровья: современное состояние и пути оптимизации / В.В. Никифоров. - К.: Вид-во Дніпропетр.ун-ту, 2003. - 188 с.
Фізика для екологів. Частина 1./О.І.Єлізаров.
- Кременчук, ПП Щербатих О.В., 2007. - 260 с.
Фізика для екологів. Частина 2./О.І.Єлізаров. 
- Кременчук, ПП Щербатих О.В., 2007. - 320 с.

Хімія з основами біогеохімії. Частина 1: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Мазницька, О.В. Новохатько, В.І.Орел, А.В. Пасенко, О.М. Рєпіна – Кривий Ріг: Мінерал, 2007. – 554 с.

Хімія з основами біогеохімії. Частина 1. Хімія: Піручник  для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.М. Плахотник, В.І.Орел, В.Б. Тульчинський та інші./ За заг. ред. д. географ. н., проф. Некоса В.Ю. – ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 500 с.