Наукові фахові видання

Фахові видання з біотехнології

Мікробіологія і біотехнологія

 

Мікробіологічний журнал

Український біофармацевтичний журнал

ВОДА І ВОДООЧИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Наукові праці Національного університету харчових технологій

Biotechnologia Acta

Біоенергетика 

НАУКОВИЙ ВІСНИК НУБІП УКРАЇНИ. СЕРІЯ: БІОЛОГІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ

Биотехнология 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ

European Journal of Molecular Biotechnology

Биотехнология. Теория и практика

Austrian Journal of Technical and Natural Sciences

Nature Biotechnology

Trends in Biotechnology

Цитология и генетика

Journal of Biotechnology

Biotechnology Journal

The Open Biotechnology Journal

 

Фахові видання з фізичного виховання і спорту

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS

jornalofHealthSciences

European Journal of Sport Science

Journal of Sport and Exercise Psychology

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports

Physical Education and Sport Pedagogy

Psychology of Sport and Exercise

Journal of Athletic Training

Medicine and Science in Sports and Exercise