Аспірант

Теми наукових робіт аспірантів кафедри

1. «Дослідження хімічного складу і мікроструктури Полтавських чорноземів» – аспірант Пащенко Т.В. (1 курс навчання, наук. керівник проф. Никифоров В.В.);

2. «Наукові обґрунтування синфітогідроіндинації – нового безприладного методу визначення хімічного складу біологічного режиму екосистем» – аспірант Миколаєнко А.В. (1 курс навчання, наук. керівник проф. Никифоров В.В.);

3. «Використання міскантуса для очистки ґрунтів, забруднених важкими металами» – аспірант Колесник Я.М. (2 курс навчання, наук. керівник проф. Никифоров В.В.);

4. «Оцінка рівнів екологічної небезпеки поверхневих, питних та підземних вод із використанням методів біотестування» – аспірант Авраменко А.Є. (3 курс навчання, наук. керівник проф. Никифоров В.В.);

5. «Дослідження засобів перетворення сонячної енергії для живлення двигуна Стірлінга» – аспірант Полтавець А.А. (3 курс навчання, наук. керівник проф. Єлізаров О.І.).