Біотехнологія

Аналітична хімія

 
Біоенергетика
 

 

Біоінженерія

 

Біологія клітини

 
Біотехнологія бродіння
 
 

Біотехнологія культур рослин і тварин

 

Біотехнологія очищення води

 
Біотехнологія переробки відходів
 
 

Біофізика

 

Біохімія

Робоча навчальна програма

Генетика
 

 

Економіка та організація біотехнологічних виробництв

 

Загальна біотехнологія

 
Загальна мікробіологія і вірусологія
 
 
Загальна та неорганічна хімія
 
 

Загальна токсикологія

 

Маркетингове планування

 

 

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв

 

Органічна хімія

 

Основи біобезпеки і біоетики

 

Основи біоіндикації та біотестування

 

Основи екологічної біотехнології

 

Основи імунології

 

Основи проектування

 

Основи фармакогнозії

 

Процеси і апарати біотехнологічних виробництв

 

Санітарія і гігієна виробництв та продукції

 

Сучасні біотехнології в агросфері

 

Технології біорекультивації. Біоремедіація грунтового й водного середовища

 

Устаткування виробництв у галузі

 

Фізика

 

Фізична та колоїдна хімія

 

Фізіологія та діагностика людини й тварини

 

Харчова біотехнологія

 
 

Наскрізна програма практик

Програма практик (2014 р.)

Програма практик (2017 р.)

Навчальна практика І частина (2 семестр)

Програма практики

Програма практики (2017 р.)

Методичні вказівки щодо проходження практики

Навчальна практика ІІ частина (4 семестр)

Програма практики

Методичні вказівки щодо проходження практики

Технологічна (виробнича) практика 3 курс (6 семестр)
 

Методичні вказівки щодо виконання звіту з практики

Переддипломна практика 4 курс (8 семестр)

Програма практики

Методичні вказівки щодо виконання звіту з практики