Біотехнологія магістр

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи магістра та автореферату 

Екологічна аквакультура

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Основи фізико-хімічної біології

 
Альтернативна енергетика та біоконверсія
 
 
Гмо та сучасні екобіотехнології в апк
 
 
Днк-технології та корекція генофонду популяцій
Імунобіотехнологія
Стратегія сталого розвитку та нормативно-правові основи екологічної політики
 
 

Управління якістю та безпека біотехнологічної продукції

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Біоматеріали та біосенсори

 
Організація наукових досліджень у галузі та інтелектуальна власність
 
Системний аналіз якості компонентів навколишнього середовища
 
Менеджмент та бізнес-план стартапів
 
Нанобіотехнологія та біофармація
 
Практика