Дисципліни

Перелік спеціальностей, які обслуговує кафедра біотехнологій та біоінженерії

Назва навчальної дисципліни

Шифр спеціальності

Анатомія та еволюція нервової системи людини 053 Психологія
Антропологія 053 Психологія
Біологія 101 Екологія
Біотехнологія 101 Екологія
Основи біології та генетики людини 053 Психологія
Фізика

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

274 Автомобільний транспорт

275.03 Транспортні технології (на aвтомобільному транспорті)

101 Екологія

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

263 Цивільна безпека

Хімія

151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології

131 Прикладна механіка

274 Автомобільний транспорт

275.03 Транспортні технології (на aвтомобільному транспорті)