Фізика

Методичні посібники

Черепанов В.П., Сукачов О.В., Мотрій Н.І., Єлізаров М.О. Задачі з фізики.Ч.1. Навчальний посібник для вищих технічних навчальних закладів. – Кременчук: КДПУ, 2007.–165 с.

Мотрій Н.І., Черепанов В.П., Сукачов О.В., Журав В.В. Задачі з фізики.Ч.2. Навчальний посібник для вищих технічних навчальних закладів. – Кременчук: КДПУ, 2008.–168 с.

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Визначення моменту інерції махового колеса та сили тертя в опорі»

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Визначення швидкості кулі за допомогою крутильно-балістичного маятника»

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Вивчення законів обертального руху»

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Визначення напруженості та потенціалу гравітаційного поля Землі зворотним маятником»

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Визначення логарифмічного декремента коефіцієнта загасання коливань»

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Осцилографічні дослідження додавання гармонійних коливань» 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Визначення швидкості звуку в повітрі методом стоячих хвиль»

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Визначення коефіцієнта в’язкості та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря»

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Визначення коефіцієнта в’язкості рідини»

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Визначення відношення теплоємностей повітря методом адіабатного розширення»

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи «Вивчення загасаючих коливань фізичного маятника»

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Фізика", розділ "Електрика і магнетизм"

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Фізика", розділ "Хвильова оптика"

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Фізика", розділ "Квантова фізика"

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Фізика", розділ "Фізика твердого тіла"

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» (РОЗДІЛИ: «ФІЗИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІКИ», «ОСНОВИ  МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ І ТЕРМОДИНАМІКИ») ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ