Єлізаров Михайло Олександрович

Народився 7 січня 1979 р. в м. Світловодську Кіровоградської області. Освіту здобув у Полтавському державному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка, де навчався на фізико-математичному факультеті у 1998-2002 рр. Спеціальність - педагогіка і методика середньої освіти: фізика, інформатика.
З 2002 р. продовжив навчання в аспірантурі Кременчуцького політехнічного університету. Спеціальність - фізика приладів, елементів і систем.
З 2005 р. - асистент кафедри фізики.
2009 року у Харківському національному університеті радіоелектроніки захистив кандидатську дисертацію "Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів малої і надмалої інтенсивності" за спеціальністю фізика приладів, елементів і систем. З цього ж року працює на посаді доцента кафедри фізики.
Коло наукових інтересів пов’язане з фізикою, з дослідженнями природи хемографічного ефекту, що дозволяє реєструвати гетерогенні реакції надмалої інтенсивності і вивчати різноманітні фізико-хімічні процеси на поверхні твердих тіл, візуалізуючи їх в шарах фотоемульсії. За допомогою такої візуалізації досліджує явища загальної і локальної корозії. Паралельно із цим займається дослідженнями процесів самоорганізації матерії, переважно у рідинах, зокрема в біологічно активних, а також дослідженнями, спрямованими на розробку способів очищення водосховищ від ціанобактерій та способів подальшої корисної переробки маси ціанобактерій на біогаз та добрива.