Конференції

План проведення наукових і науково-технічних заходів університетом 

 

Щороку професорсько-викладацький склад кафедри, що забезпечує науково-освітню діяльність за напрямами «Біотехнології та біоінженерія» бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

•«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (м. Кременчук, Україна);
•«Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів» (м. Кременчук, Україна);
•«Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» (м. Кременчук, Україна);
•«Фізичні методи в екології, біології та медицині» (Львів-Ворохта, Україна);
•«Електроніка та інформаційні технології» (Львів-Чинадієво, Україна);
•« Проблеми екологічної безпеки»  (м. Кременчук, Україна);
•«Modern Methodology of  Science and Education» (Dubai, UAE);
•«Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі»  (м. Тернопіль, Україна).