Лабораторна база

Для забезпечення навчального процесу за напрямом 6.051401 «Біотехнологія» використовуються лекційні аудиторії 1121 (оснащена мультимедійним комплексом), 1416, 1418 для проведення занять та контрольних заходів загальною площею 240 м2, десять спеціалізованих кабінетів  загальною площею 515,16 м2 і десяти лабораторій  загальною площею 548,9 м2.

№ ауд. Найменування лабораторій, спеціалізованих кабінетів, їх площа Найменування дисциплін
1411 Лабораторія токсикології та промислової хімії; 61 м2

Загальна токсикологія;

Загальна та неорганічна хімія;

Аналітична хімія;

Органічна хімія

1409 Лабораторія біотехнологічних процесів та апаратів; 63,2 м2

Основи екологічної біотехнології;

Біотехнологія очищення води;

Харчова біотехнологія;

Біотехнологія бродіння;

Санітарія і гігієна виробництва та продукції

1409а Лабораторія біотехнологій очищення води; 16,5 м2 Біотехнологія очищення води
1408 Комплексна лабораторія біологічних технологій; 59,8 м2

Загальна мікробіологія і вірусологія;

Біологія клітини;

Генетика;

Фізіологія та діагностика людини й тварини;

Основи фармакогнозії;

Основи біоіндикації та біотестування

1408а Лабораторія біоенергетики; 15 м2 Біоенергетика
1408б Лабораторія біотестування та біоіндикації; 16,5, м2 Основи біоіндикації та біотестування
1407 Лабораторія хімічної та біологічної інженерії; 88,9 м2

Біохімія;

Загальна біотехнологія;

Біоінженерія;

Біотехнологія культур рослин і тварин

1311 Лабораторії механіки та молекулярної фізики; 65 м2 Фізика
1308 Лабораторія електрики і магнетизму; 65,8 м2

Фізика;

Фізична та колоїдна хімія

1312 Лабораторія атомної і ядерної фізики; 65,6 м2

Фізика;

Біоенергетика

Комплексна лабораторія біологічних технологій
Лабораторія токсикології та промислової хімії
 Лабораторія хімічної та біологічної інженерії
 Лабораторія електрики і магнетизму
Лабораторія атомної і ядерної фізики