МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Другого червня на базі КрНУ, за підтримкою МОН України, вперше відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових робіт (Конкурс) за спеціальностями: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 274 «Автомобільний транспорт» і 275 «Транспортні технології».

Конкурс проводився з метою інтеграції України в світовий освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

На Конкурс було представлено самостійно підготовлені студентами наукові роботи, які є пріоритетними, інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах певної спеціальності.

Співорганізаторами Конкурсу стали закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).

Конкурсна комісія розглянула 178 студентських наукових робіт, що надійшли з 102 вищих навчальних закладів, з дванадцяти країн світу.

За результатами наукових доповідей та захисту робіт визначено переможці, які нагороджено дипломами І–ІІІ ступенів за кожною галуззю знань та сертифікатом учасника.

Студенти кафедри «Біотехнологій та біоінженерії» взяли участь з роботами за спеціальністю 101 «Екологія». Загалом конкурсна комісія розглянула 25 студентських наукових робіт, що надійшли з 18 ВНЗ. На підсумковій конференції заслухано 12 робіт, виступило 16 студентів з 12 ВНЗ.

За результатами конкурсу диплом другого ступеня виборола студентка групи БТ–14–1 Зайцева В.С. за темою «Екологічна біотехнологія отримання біогазу та добрива із ціанобактерій» – науковий керівник  д.б.н., професор Никифоров В.В.

Українська
Теги: