НДР

Головними напрямками наукових досліджень викладачів кафедри є:

 

Назва НДР, керівник

Очікуваний науковий результат та його значущість

1

Біотехнологічні шляхи переробки синьо-зелених водоростей

(проф. Никифоров В.В.)

Дослідження біотехнологічних шляхів переробки синьо-зелених водоростей

2

 Екологічні біотехнології аналізу негативного впливу факторів едафотопу та моніторинг стану Полтавських чорноземів

(доц. Новохатько О. В.)

Дослідження складових навколишнього середовища з використанням методів біотехнології

3

Дослідження способів одержання енергії та палива з відновлювальних джерел енергії та біомаси

(доц. Єлізаров М.О.)

Розробка нових біотехнологій одержання енергії біопалива (біогазу, біоетанолу) з альтернативної біосировини. Розробка нових концентраторів і перетворювачів сонячної енергії. Розробка способів комбінованого використання різних джерел відновлюваної енергії та біомаси для одержання електроенергії та палива.