Новохатько Ольга Володимирівна

Народилася 1 серпня 1969 року в місті Кременчук.
1976 – 1984 р. навчання в середній школі № 7.
1984 – 1988 р. навчання у Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А.С. Макаренка.
1988 – 1989 р. вчитель Булахівської восьмирічної школи Козельщанського району, директор комплексу «Школа-сад» с. Булахи.
1989 – 1994 р. студентка Дніпропетровського державного університету (хімічний факультет).
1994 – 2000 р. навчання в аспірантурі Українського державного хіміко-технологічного університету.
Захист дисертації у 2002 році на тему «Електротитриметрія арґентуму(І), паладію(ІІ), ауруму(ІІІ) у їх сумішах промислового походження», зі спеціальності 02.00.02 – Аналітична хімія (11.01.2002 р.) у спеціалізованій вченій раді Українського державного хіміко-технологічного університету. Диплом ДК № 013816.
2000 – 2012 р. старший викладач, доцент, в.о. зав. кафедри екології Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління (КУЕІТУ).
З 2012 року доцент кафедри "Біотехнологія та здоров’я людини" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

 

Телефон: +38(096)385-17-22