Пасенко Альона Вікторівна

 1970 року народження, закінчила у 1987 році 23 ЗОШ м. Кременчука.

У 1987 – 1992 р.р. навчалася на біологічному факультеті Дніпропетровського державного університету. Отримала кваліфікацію «Біолог, мікробіолог, викладач хімії і біології» за спеціальністю «Мікробіологія».

У 2005 році отримала другу вищу освіту на ФПОПК ПВНЗ «Інститут економіки та нових технологій» (м. Кременчук) за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер-економіст».

У 2004 – 2008 р.р. навчалася в аспірантурі ПВНЗ «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління» за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Кандидат технічних наук з 2012 року.Тема дисертації: «Зменшення обсягів накопичення шламових відходів водоочищення теплоелектростанцій шляхом переробки з використанням вторинних енергоресурсів».

Доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування з 2014 року.

Проходила підвищення кваліфікації:

-                у 2003 році з курсу «Методологія, теорія та методика вищої школи»на ФПОПК ПВНЗ «ІЕНТ» (м. Кременчук);

-                у 2004 році на хімічному факультеті Київського національно університету ім. Т.Г. Шевченка за темою «новітні технології навчання. Кредитно-модульна система організації навчального процесу»;

-            у 2009 році на геолого-екологічному факультеті Криворізького технічного університету за темою «Новітні технології викладання дисциплін екологічного циклу».

 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації

З 1999 р. по 2001 р. викладач кафедри екології ПВНЗ «ІЕНТ» (м. Кременчук).

З 2001 р. по 2004 р. старший викладач кафедри екології ПВНЗ «ІЕНТ» (м. Кременчук).

З 2004 р. по 2007 р. заступник завідувача кафедри екології, старший викладачкафедри екології ПВНЗ «КУЕІТУ» (м. Кременчук).

З 2007 р. 2010 р. старший викладач кафедри екології ПВНЗ «КУЕІТУ» (м. Кременчук).

З 2010 р. по 2012 р. доцент кафедри екології ПВНЗ «КУЕІТУ» (м. Кременчук).

З 2012 р. по 2014 р. доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування КрНУ ім. Михайла Остроградського.

З 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри біотехнології та здоров’я людиниКрНУ ім. Михайла Остроградського.

 

Наукові та навчально-методичні праці

Більше 80 публікацій наукового характеру, з них понад 40 статей у фахових виданнях. Автор 8 патентів. Більше 40 публікацій навчально-методичного характеру.

Співавтор підручника з грифом МОН України «Хімія з основами біогеохімії. Частина I. Хімія» для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2008) і навчального посібника з грифом МОН Українидля студентів вищих навчальних закладів «Хімія з основами біогеохімії. Частина 1.» (2007).

Член авторського колективу видання «Екологічна енциклопедія» у 3-х томах (3 том, 2008).