Сакун Оксана Анатоліївна

Народилася 12 січня 1988 р. у м. Кременчук.

У 2005 р.  закінчила загальноосвітню школу з золотою медаллю та вступила відразу до двох ВНЗ. У Кременчуцькому національному університеті навчалася на денній формі на факультеті природничих наук. У 2010 році закінчила магістратуру КрНУ за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та отримала диплом з відзнакою.

2005-2010 рр. – заочна форма навчання  у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, отримано диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Психологія», кваліфікація – учитель біології, валеології та основ екології; практичний психолог у закладах освіти.

У 2010 році за рекомендацією завкафедри Шмандія В.М. та наукового керівника Никифорова В.В. вступила до аспірантури КрНУ імені Михайла Остроградського на спеціальність «Екологічна безпека». Тема кандидатської дисертації – «Обґрунтування гранично допустимих рівнів виливу акустичного та електромагнітного забруднення на об’єкти природно-заповідного фонду».

Педагогічна робота:

З 01.09.2008 – психолог, соціальний педагог у ЗОШ №13, 19.

З 01.09.2009 – психолог, соціальний педагог, учитель біології та основ здоров’я  у ЗОШ №22.

З 2013 р. – асистент кафедри «Біотехнологія та здоров’я людини» (за сумісництвом).

Очолює факультетське та кафедральне ТСАМУ, заступник голови Ради молодих учених університету.

Публікації: 5 статей, 26 тез доповідей на наукових конференціях, 8 методичних вказівок.

Викладає дисципліни: генетика, біологія клітини, анатомія та фізіологія рослин, аналітична хімія, фізична та колоїдна хімія. Куратор групи БТ-14-1.