Студентська наукова робота

    Кафедра є випусковою і активно залучає до наукової роботи студентів різних спеціальностей.

 

 Студентка Ритченко Юлія під керівництвом Никифорова В.В. отримала диплом ІІ ступеня на олімпіаді «Біологія рослин».

 

 

 

 

  Активно ведеться співпраця з іншими кафедрами університету. Дипломна робота Бедрій Тетяни зі створення віртуального стенду роботи біогазової установки (науковий керівник Козловська Т. Ф.) виконана спільно з кафедрою САУЕ (науковий керівник Сергієнко С. А.).

 

Кафедрою щороку проводиться студентська наукова конференція "Лекційні демонстрації з фізики" за чотирма напрямами: "Механіка", "Молекулярна фізика і термодинаміка", "Електрика і магнетизм", "Оптика. Атомно-ядерна фізика".

 

 

   Також студенти залучаються до випуску стенду "Сторінки історії природознавства", оновлення якого відбувається 5 разів на рік.