Вступ до спеціальності

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 42; в т.ч. лекції — 28 год., практичні заняття — 14 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
проф. Никифоров В.В.
Результати навчання: 
формування знань про становлення біотехнології як науки та біоіндустрії та орієнтування на можливе працевлаштування фахівців різного рівня освіти в галузі біотехнології
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальноосвітній рівень
Зміст навчального модуля: 
Становлення біотехнології її складові частини, процеси, методи, біопродукція та перспективи розвитку. Відкриття в науці та технології, які зробили біотехнологію міждисциплінарною сучасною наукою та технологією отримання практично корисних продуктів для людини, створення сфер застосування біотехнології у різних галузях промисловості, надання послуг класичним галузям у виробництві продукції, захисті довкілля та охороні здоров’я. Зміст освітньо кваліфікаційних характеристик та схема освіти і рівні кар’єрного росту фахівців та професіоналів з біотехнології.
Рекомендована література: 
1. Бондар І.В., Гуляєв В.М. Основи біотехнології. Монграфія. — Дніпродзержинск: ДДТУ — 2009. — 444с.
2. Евтушенков А.Н, .Фомичев Ю.К.. Введение в биотехнологию. Курс лекций. — Минск: БГУ. — 2002.
3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярнаябиотехнология. Принципы и применение. Пер. с англ. — М.: Мир. — 2002 −589 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, виконання індивідуальних завдань самостійної роботи
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — контрольна робота
Підсумковий контроль — диференційований залік
Мова навчання: 
Українська